AKČNÍ NABÍDKA: PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA POSEZÓNNÍ SERVIS VAŠEHO KOLA
AKČNÍ NABÍDKA: SLEVA NA KOMPLETNÍ SORTIMENT MONS ROYALE 40%

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Zrušení objednávky

KingBike-eshop (prodávající) si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

– Zboží již není sklad, prodejní cena nebo označení zboží v e-shopu obsahuje chybu a kupující neakceptuje opravenou kupní cenu či upřesnění označení zboží.
– U zboží se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje.
– Prodávájící má právo objednávku stornovat v případě, že kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a dojde ke zrušení jeho objednávky, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nebo zaslána na jeho adresu dle dohody.
Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může prodávající provést emailem nebo telefonicky.   Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávky zákazníkům, kteří si opakovaně své předešlé objednávky nevyzvednou, či je zruší.

Výměna zboží

Kupující má právo na vrácení, či výměnu zboží, nebo na vrácení peněz do 14-ti dní, pokud:

– Je zboží nepoužité, čisté, nenošené. V opačném případě je prodejce oprávněn odmítnou přijetí zboží zpět, vzhledem k nesplnění zásad obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb.)
– Je zboží odesláno zpět na naši adresu (Generála Šišky 1990/8, 14300, Praha 4) v pevném obalu (nemusí to být nutně stejná krabice, ve které bylo zboží doručeno) tak, aby nemohlo být během dopravy zpět poškozeno.
– Spolu s vraceným zbožím zašle doklad o koupi zboží spolu s vyplněným návratovým listem (ke stažení zde).

Přeprava zboží

Přepravu a platbu si volí kupující při realizaci nákupu na www.kingbike.cz. Výše přepravních nákladů je aktualizována dle platných ceníků přepravců.

Politika bezpečnosti

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Právní informace

Veškerý text a data zveřejněná na webových stránkách www.kingbike.cz mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti. Provozovatel stránek www.kingbike.cz si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění a nenese odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Informace poskytnuté touto webovou prezentací byly připraveny provozovatelem na základě veřejně přístupných informací a dat vyvinutých v rámci obchodní činnosti provozovatele a jiných zdrojů, o kterých je důvodný předpoklad jejich důvěryhodnosti. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí k zajištění přesnosti materiálů a přiměřenosti prezentovaných informací.

Provozovatel stránek www.kingbike.cz nenese vůči třetím osobám odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím stránek www.kingbike.cz. Provozovatel www stránek rovněž neposkytuje přes veškerou vynakládanou péči jakoukoliv záruku, že www stránky jsou bez virů a jiných škodlivých komponentů.

Obsah stránek www.kingbike.cz je určen výhradně za účelem prohlížení a objednávání zboží. Informace publikované na www stránkách jsou chráněny autorským zákonem a stránky a poddomény www.kingbike.cz jsou autorským dílem. Prosíme, vyžádejte si výslovný písemný souhlas provozovatele stránek, v případě, že zamýšlíte reprodukce (kopírování, množení) jakéhokoliv obsahu www.kingbike.cz Produkty uvedené na stránkách www.kingbike.cz, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy třetích osob. Názvy a označení výrobků a firem jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.