AKČNÍ NABÍDKA: PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA POSEZÓNNÍ SERVIS VAŠEHO KOLA
AKČNÍ NABÍDKA: SLEVA NA KOMPLETNÍ SORTIMENT MONS ROYALE 40%

Reklamace

 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 Po obdržení zboží

 V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do 3 dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.

  Objednané zboží je možné do 14 ti dnů od doručení vrátit bez udání důvodu (odstoupení od kupní smlouvy dle zákona 367/2000Sb). Takto vracené zboží musí být nepoužité, čisté, nepoškozené a schopné dalšího prodeje. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout převzetí k reklamaci zboží, které nesplňuje výše uvedené zásady. Kupující má povinnost písemně (e-mailem) informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy.

 Takto vracené zboží musí být zabaleno v pevné krabici (nemusí to být nutně ta, ve které Vám zboží přišlo) tak, aby bylo vyloučeno poškození zboží během přepravy k prodejci. Zásilka musí obsahovat doklad o koupi zboží a vyplněný návratový list (ke stažení zde). Zboží musí být zasíláno doporučeně, nikoliv na dobírku! Prodejce není povinen reklamaci zaslanou na dobírku převzít.

 Kupující má povinnost písemně (e-mailem) informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy.

 

Záruka

 Záruka na zboží se vztahuje pouze na závady, které jsou způsobeny výrobní vadou, či vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo používáno k jinému účelu, než ke kterému je určeno, dále pak na zboží, které je poškozené neodbornou montáží, či manipulací, nebo zanedbáním údržby zboží, nebo na závady způsobené běžným opotřebením.

 Záruka na zboží vzniká dnem předání zboží kupujícímu (ať již kurýrem, českou poštou, či při osobním odběru) a trvá 24 měsíců. Zjistí-li kupující během této doby závadu vzniklou výrobní vadou, či vadou materiálu, je povinen zboží neprodleně reklamovat a dále jej nepoužívat. Prodejce si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci takového zboží, které bylo zjevně dále používáno i přes zjištěnou vadu materiálu, či výrobní vadu. Délka záruční doby není délka životnosti výrobku. Z tohoto důvodu nelze běžné opotřebení vzniklé používáním reklamovat jako vadu výrobku. Pokud je zboží vyměněno za jiné, záruka vzniká dnem obdržení (předání) vyměněného zboží.

 

Prodejce je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů od data obdržení reklamace.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Uplatňovaná reklamace musí být vždy v souladu s tímto reklamačním řádem v jeho aktuálním a platném znění, které je součástí každé smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že prodejce neuzná reklamaci jako opodstatněnou a následně ji zamítne, má kupující právo obrátit se na soudního znalce v daném oboru, který vypracuje svůj vlastní nezávislý posudek. Jestliže se posudek soudního znalce liší od posudku prodávajícího a prodávající reklamaci přesto neuzná, vzniká kupujícímu i prodávajícímu právo obrátit se na příslušný soud.

 

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěná na stránkách www.kingbike.cz jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Návrhem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslaná objednávka. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká platná kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.